Σύστημα Συμμετοχικής Πιστοποίησης (ΣΣΠ/PGS)

  Σύστημα Συμμετοχικής Πιστοποίησης (ΣΣΠ/PGS) – Εργαλειοθήκη   Αυτή η εργαλειοθήκη απευθύνεται σε όσους εργάζονται για την οικοδόμηση τοπικών συστημάτων διατροφής. Απευθύνεται σε πρωτοβουλίες που βασίζονται στην αλληλεγγύη, όπως η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (CSA) και τα Συστήματα Συμμετοχικής Πιστοποίησης (PGS/ΣΣΠ). Το PGS/ΣΣΠ και η ΚΥΓΕΩ έχουν πολλές ομοιότητες, όσον αφορά τους γενικούς στόχους που θέτουν…

Webinar: Αυτή η γη είναι η γη σας, αυτή η γη είναι η γη μου

Η Sylvia Kay και o Attila Szocs συζητούν την έρευνα και την ακτιβιστική τους δράση σχετικά με την αρπαγή της γης, με ιδιαίτερη έμφαση στη Ρουμανία, καθώς και για τις συνέπειες στους πολιτικούς αγώνες για τη γη και τα εδάφη. Η αρπαγή του εδάφους έχει φέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα γύρω από την πρόσβαση και…