«ΚΑΛΗ (ΔΙΑ)ΤΡΟΦΗ – ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» – ΤΩΡΑ

«ΚΑΛΗ (ΔΙΑ)ΤΡΟΦΗ – ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» – ΤΩΡΑ

Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών πίσω από τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Δράσης για την
«Καλή (δια)Τροφή – Καλή Αγροτική Παραγωγή» έχουν γράψει μια ανοικτή επιστολή προς
τους Υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ με αιτήματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο,